DYAS absorption - překližované desky protihlukové a antivibrační

Je celobukova překližovaná deska, která obsahuje speciální vrstvu technické pryže o tloušťce cca 3mm. DYAS Absorption pohlcuje hluk a vibrace a proto se nejčastěji používá na podlahy dopravních prostředků a na stěny místností, kde je vyžadována zvuková izolace.

DYAS absorption

Jsou zdravotně nezávadné, vyhovují třídě úniku formaldehydu A (El) dle ČSN EN 1084 Překližované desky. Třídy úniku formaldehydu podle metody plynové analýzy.

Vzduchová neprůzvučnost:

Zkoušeno dle CSN EN ISO 140-3 a ČSN EN ISO 717-1

Aplikace:

Tato speciální překližka je vhodná do prostředí, kde je kladen důraz na absorpci hluku a vibrací, především na podlahy dopravních prostředků pro přepravu osob (autobusy, vlaky, tramvaje apod.) nebo také se využívá pro obložení stěn veřejných budov.

Tloušťka:

16,18, 21 mm
(jiné po dohodě výrobce s odběratelem)

Provedení:

Celobuk - vrchní i vnitřní dýhy jsou bukové

Lepení:

Třída lepení 2 (A 100) - ČSN EN 314-2 Jsou určeny pro chráněné venkovní prostředí dle ČSN EN 636.

Formát:

2 200 x 1 250 mm
2 500 x 1 250 mm

(Směr vláken povrchové dýhy je rovnoběžný s kratší hranou - příčné provedení)

Jakost:

BB/BB, BB/CP
Pro prostředí se zvýšenou vlhkostí mohou být desky opatřeny fenolickou folií.

Broušení:

Povrch je standardně broušen zrnem 60.

Vlhkost:

6 -12 % (v době dodávky)

 

Přehled hmotností, pevnosti ve smyku a tolerance tlouštěk překližovaných desek:

Tloušťka Počet vrstev Objemová hmotnost Plošná hmotnost Pevnost v ohybu
(směr vláken vrchní dýhy)
Tloušťková tolerance
(kg/m3) (kg/m2) podélný příčný (mm)
16 11x 790 12,64 40,0 N/mm2 20,0 N/mm2 +0,6/-0,6
18 11x 14,22 +0,6/-0,6
21 15x 16,59 +0,8/-0,8

Produktový list:

Prohlášení o vlastnostech:

Reference:

DYAS.EU © Copyright 2024 Dyas.eu | grafika.it-help.cz | Powered by Joomla!