DYAS beech - překližky truhlářské pro všeobecné použití


Jsou celobukové překližované desky složené z mnoha vrstev loupaných bukových dýh spojených močovino-formaldehydovým lepidlem. Směr vláken je u každé sousední dýhy na sebe kolmý. Pro své vynikající vlastnosti jako je vysoká pevnost, houževnatost, pružnost a rozměrová stabilita jsou důležitým materiálem v nábytkářské a truhlářské výrobě, při výrobě obalů, hraček a hudebních nástrojů.

DYAS Beech

Jsou zdravotně nezávadné a vyhovují třídě úniku formaldehydu E-1 dle ČSN EN 717-1. Při požadavku zákazníka na přísnější hodnoty úniku formaldehydu, můžeme nabídnout variantu, kde materiál splňuje podmínku úniku formaldehydu CARB fáze II, dle ASTM D 6007-14.

Aplikace:

Pro své vynikající pevnostní vlastnosti jsou desky DYAS Beech používány především v nábytkářství a truhlářské výrobě.

Tloušťka:

4, 5, 6,5, 8, 9,10,12,15,18 mm (jiné tloušťky po dohodě výrobce s odběratelem)

Provedení:

Celobuk - vrchní i vnitřní dýhy jsou bukové

Lepení:

Třída lepení 1 (IF 20) - ČSN EN 314-2
Jsou určeny pro vnitřní použití dle ČSN EN 636-1
Třída lepení 2 (A 100) - ČSN EN 314-2
Jsou určeny pro chráněné venkovní prostředí dle ČSN EN 636-2
Třída lepení 3 (AW 100) - ČSN EN 343-2
Jsou určeny pro nechráněné venkovní prostředí dle ČSN EN 636-3

Formát:

2 200 x 1250 mm
2 500 x1 250 mm
(podélné nebo příčné provedení, jiné formáty dle poptávky zákazníka)

Jakost:

B/BB, BB/CP

Broušení:

Základní broušení desek se provádí brusným pásem se zrnitostí 60

Vlhkost:

6% až 12% (v době dodávky)

 

Přehled hmotnosti a tolerance tlouštěk překližovaných desek:

Tloušťka Počet vrstev Orientační objemová hmotnost Tloušťková tolerance Pevnost v ohybu*
(směr vláken povrchové dýhy)
celobuky (kg/m3) (mm) podélní příční
4 3x 750-800 +0,2/-0,5 60,0 N/mm2 30,0 N/mm2
5 3x
6,5 5x
8 5x
10 5x
12 7x
15 8x
18 9x

* minimální zaručená pevnost

Produktový list:

Prohlášení o vlastnostech:

 

Reference:

 

Certifikát CARB II pro třídu lepení 1:

DYAS.EU © Copyright 2024 Dyas.eu | grafika.it-help.cz | Powered by Joomla!