DYAS steps - schodišťové stupně

Schodišťové stupně - výchozím produktem pro výrobu schodišťových stupňuje náš produkt DYAS Multifine s označením compact, kde jsou všechny vrstvy bez otevřených děr a trhlin. Vnitřní dýhy jsou tloušťky 1,5mm a povrchová dýha tloušťky 2,2mm. Díky vyspravení vad ve všech vrstvách je zaručeno, že vynikne specifická a designove zajímavá hrana překližky. Díky poupravené konstrukci DYAS Multifine se pak vyznačuje vysokou pevností a tvarovou stabilitou.

DYAS steps - schodišťové stupně

Jsou zdravotně nezávadné a vyhovují třídě úniku formaldehydu A (E l) dle ČSN EN 1084 Překližované desky. Třídy úniku formaldehydu podle metody plynové analýzy.

Jakost:

B, BB, C, CR D
(kombinace jakostí dle poptávky zákazníka)

Lepení:

Třída lepení 3 (AW 100) - dle ČSN EN 314-2
Jsou určeny pro nechráněné venkovní prostředí dle ČSN EN 636.

Třída lepení 2 (A 100) - ČSN EN 314-2
Jsou určeny pro chráněné venkovní prostředí dle ČSN EN 636.

Třída lepení 1 (IF 20) - ČSN EN 314-2
Jsou určeny pro vnitřní použití dle ČSN EN 636

Základní rozměry:

Tloušťka Délka Šířka
(mm) (mm) (mm)
30 900 300
30 1000 300
30 1200 300
40 900 300
40 1000 300
40 1200 300

Produktový list:

Prohlášení o vlastnostech:

Reference:

DYAS.EU © Copyright 2024 Dyas.eu | grafika.it-help.cz | Powered by Joomla!